Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowa


BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Powstańców Śląskich powołana została dnia 15 grudnia 1945 roku jako ówczesna Biblioteka Powiatowa. Księgozbiór pochodził z darów mieszkańców miasta, członków Związku Polaków w Niemczech oraz darów mieszkańców województwa rzeszowskiego.
Od 1 kwietnia 2021 r. biblioteka zmieniła swoją lokalizację i w nowej odsłonie po zrealizowanej inwestycji pn. "Współczesna biblioteka oknem na świat - połączenie tradycji z nowoczesnością" została otworzona w nowej siedzibie przy ul. Marka Prawego 21. Całość zadania wykonano w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016–2020, dofinansowanego w kwocie 2.000.000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.


Sieć biblioteki tworzą:

· Dział Udostępniania

Ø Wypożyczalnia dla Dorosłych

Ø Czytelnia

Ø Oddział dla dzieci

· Filie biblioteczne:

Ø Biblioteka na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich
rok powstania 1978r.

Ø Biblioteka w Błotnicy Strzeleckiej - 1948r.

Ø Biblioteka w Kadłubie - 1956r.

Ø Biblioteka w Suchej –2011r. (wcześniej siedziba w Rozmierzy - 1949r.)

Ø Biblioteka w Szymiszowie - 1949r.

· Stanowisko ds. Instrukcyjno-Promocyjnych

· Stanowisko ds. Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

 

Po likwidacji Funduszu Rozwoju Kultury od 1992 roku biblioteki utrzymywane są ze środków gminy. Od września 1996 roku biblioteka wchodziła w strukturę Urzędu Miejskiego i działała jako Referat Bibliotek do dnia 30 czerwca 2012 roku, natomiast od dnia 1 lipca 2012 roku działa jako Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna i wchodzi w struktury organizacyjne Strzeleckiego Ośrodka Kultury.

Obecnie Biblioteka wraz z podległymi Filiami posiada 57 344 woluminów.

Na miejscu można poczytać wiele ciekawych czasopism (dzienniki, tygodniki, miesięczniki ok. 40 tytułów) oraz skorzystać z fachowej pomocy w rozwiązywaniu wielu kwerend, czemu służy bogato zaopatrzony księgozbiór informacyjny. Dorośli w swojej Wypożyczalni mogą znaleźć wiele ciekawych książek o tematyce psychologicznej, obyczajowej, kryminalnej, science fiction oraz książki popularnonaukowe. Dzieci natomiast mogą wypożyczyć wiele bogato ilustrowanych bajek, baśni, opowiadań oraz książek przygodowo-podróżniczych, historycznych i popularnonaukowych.

Oprócz działalności podstawowej Biblioteka pełni funkcję edukacyjno-kulturalną w środowisku lokalnym. Systematycznie prowadzone są lekcje i wycieczki biblioteczne z zakresu edukacji czytelniczej, medialnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych. Odbywają się warsztaty edukacyjne czy spotkania autorskie z pisarzami oraz ciekawymi ludźmi.

Organizujemy cykliczne akcje oraz imprezy biblioteczne, które wpisały się już na stałe w program pracy biblioteki m.in. zajęcia tematyczne w okresie ferii zimowych oraz wakacji, a wszystko to związane z akcją Cała Polska Czyta Dzieciom oraz imprezy związane z obchodami Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Przy naszej bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych (filia biblioteczna na Osiedlu Piastów Śląskich w Strzelcach Opolskich) oraz dla Dzieci i Młodzieży (Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Pl. Żeromskiego, Strzelce Opolskie), którego celem jest wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury - udział w życiu literackim, spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość twórczego wykorzystania wiedzy płynącej z książek i literatury.

Biblioteki nasze współpracują ze szkołami, przedszkolami, z Domami Opieki Społecznej, organizacjami, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami. Od roku 2009 Biblioteka została uczestnikiem (jako biblioteka partnerska biblioteki w Głuchołazach) Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce, który wspierany jest przez Global Libraries – przedsięwzięcie prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates. Partnerem i grantobiorcą Fundacji w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych położonych we wszystkich gminach wiejskich, wszystkich gminach miejsko-wiejskich i w tych gminach miejskich, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys., poprzez m. in. :

a) zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół bibliotek, jako centrów animacji życia społecznego i kulturalnego,

b) umożliwienie poszerzania kompetencji bibliotekarzy, poprawy wizerunku
i wzmocnienia ich roli społecznej,

c) upowszechnienie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

 

 

https://www.nck.pl/

https://www.prb.biblioteki.org/

https://goodbooks.pl/

https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/

 

Realizowane projekty:

  1. „Biblioteka -Twoje i Moje miejsce”   Kierunek Interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
  2. Program Rozwoju Bibliotek 4. Runda
  3. Współpraca przy realizacji  z Grupą Nieformalną „ Jesteśmy - będziemy” projektu „Kresy - ocalić od zapomnienia”  

 Pliki do pobrania:


Stopka

Zamknij