Strzelecki Ośrodek Kultury

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Wersja kontrastowaStrzelecki Ośrodek Kultury
47-100 Strzelce Opolskie
Plac Stefana Żeromskiego 7
R- 160165458
NIP 756 192 48 34

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Strzelcach Opolskich,
nr rachunku:
46 8907 1089 2002 1001 2221 0002

 

 


Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury - Violetta Zalejska


Strzelecki Ośrodek Kultury rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2008 roku jako samorządowa instytucja kultury na mocy Uchwały NR XIII/105/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007r. i działa w oparciu o Statut Strzeleckiego Ośrodka Kultury, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
 
Z dniem 1 lipca 2012r. na mocy Uchwały Nr XXII/143/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zmieniająca Uchwałę Nr XIII/105/07 z dnia 30 października 2007r. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie utworzenie instytucji kultury pod nazwą Strzelecki Ośrodek Kultury i nadania jej statutu w struktury SOK weszła Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna /Referat Kultury Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich/.
 
SOK jest jednostką organizacyjną Gminy Strzelce Opolskie, a terenem działania jest Gmina Strzelce Opolskie. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Strzelce Opolskie.
Podstawą gospodarki finansowej Strzeleckiego Ośrodka Kultury jest plan dochodów
i wydatków (plan finansowy). Budżet SOK opiera się głównie na dotacji z budżetu Gminy. Dotacje te są wypłacane systematycznie w 12 miesięcznych ratach wg sporządzonego harmonogramu rocznego. Wpływy z budżetu gminy zapewniają podstawowe utrzymanie SOK.
 
Oprócz siedziby Strzeleckiego Ośrodka Kultury w Strzelcach Opolskich prowadzona jest działalność w placówkach na terenie gminy Strzelce Opolskie w osiemnastu świetlicach,
w tym dwie na terenie Strzelec Opolskich i 13 świetlic wiejskich oraz w 5 filiach bibliotecznych.
 
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Strzelce Opolskie, zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych i czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy
i kultury, poprzez dwa obszary:

 

 

  1. działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,
  2. działalność biblioteczną polegającą na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych.

 


Stopka

Zamknij